DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
TOPlist
 
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)
FCI-Standard č. 352 / 05.12.2017
překlad: Ing. Hana Petrusová
RUSKÝ TOY (Russkiy Toy)
ZEMĚ PŮVODU:
Rusko
 
DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 07.11.2017
POUŽITÍ: Společenský pes
. KLASIFIKACE FCI: Skupina 9 Společenští a malí psi. Sekce 9 Kontinentální malí španělé a ruští toy Bez zkoušky z výkonu.
 
KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Začátkem 20. století byl jedním z nejoblíbenějších malých plemen v Rusku anglický toy teriér. Bohužel byl v letech 1920-1950 chov čistokrevných toy teriérů téměř zastaven a počet psů klesl na kritickou úroveň. V polovině 50. let začali ruští chovatelé psů se znovuoživením plemene. Téměř všichni psi, použití k chovu, neměli rodokmeny, mnoho z nich nebylo ani čistokrevných. Navržený standard pro tyto toy teriéry se v mnoha aspektech výrazně lišil od standardu anglického toy teriéra. Od této chvíle se vývoj plemene v Rusku vydal vlastní cestou. 12. října 1958 se dvěma hladkosrstým jedincům, z nichž jeden měl poněkud delší srst, narodil potomek, který měl nápadné závěsy na uších a končetinách. Bylo rozhodnuto tento rys udržet. Tento psík byl spojen s fenkou, která rovněž měla poněkud delší srst. Takto vznikla dlouhosrstá varieta ruského toye. Byla nazvána „moskevský dlouhosrstý toy teriér“. Ve vývoji této variety hrála důležitou roli chovatelka z Moskvy, Jevgenija Fominišna Žarova. Po dlouhé době izolovaného vývoje spojeného s cílevědomě prováděnou selekcí bylo vytvořeno nové plemeno „ruský toy“ se dvěma varietami: dlouhosrstou a hladkosrstou.
 
CELKOVÝ VZHLED: Malý elegantní dlouhonohý pes, s jemnou kostrou a suchým svalstvem. Velmi harmonický, dobrých proporcí. Pohlavní dimorfismus jen slabě vyjádřený.
 
DŮLEŽITÉ PROPORCE: Délka těla se rovná výšce v kohoutku. Výška v loktech je jen o málo větší než polovina kohoutkové výšky. Hrudník dosahuje k loktům. Délka tlamy je menší než délka mozkovny.
 
POVAHA / TEMPERAMENT: Živý, velmi veselý, ani bázlivý ani agresivní. Vždy zvědavý na okolní svět, silně oddaný majiteli.
 
HLAVA: Ve srovnání s tělem malá. Lehká, štíhlá; při pohledu shora klínovitá; týlní hrbol nevýrazný.
 
MOZKOVNA: Lebka: Vysoká, ale ne příliš široká (šířka v úrovni jařmových oblouků nepřesahuje hloubku lebky) s mírně okrouhlým čelem. Okrouhlost má být patrná ale ne přehnaná. Stop: Jasně patrný, středně hluboký.
 
OBLIČEJOVÁ ČÁST: Nosní houba: Malá, dobře utvářená a dobře otevřenými nozdrami; černá nebo odpovídající barvě srsti. Tlama: Štíhlá a špičatá, plynule se zužující k nosní houbě, kratší než mozkovna: délka od 1/3 do 2/5 délky lebky. Nosní hřbet rovný. Pysky: Tenké, suché, těsně přiléhající a tmavé nebo barvou odpovídající barvě srsti. Čelisti/Zuby: Nůžkový skus. Klešťový skus dvou nebo tří párů řezáků je povolený, ale ne žádoucí. Zuby bílé, středně velké. Líce: Ploché, jen málo patrné. Oči: Poměrně velké, okrouhlé, výrazné, uložené dostatečně daleko od sebe a hledící přímo vpřed. Pokud možno co nejtmavší. Oční víčka tmavá nebo barvou odpovídající barvě srsti, pevně přilehlá. Pohled sebevědomý, chytrý, zvědavý, přátelský a inteligentní. Uši: Velké, tenké, vysoko nasazené, vztyčené, tvaru vysokého rovnoramenného trojúhelníku; téměř kolmo nesené. U dlouhosrsté variety mohou být nesené mírně rozkleslé do stran.
 
KRK: Dlouhý, suchý, vysoko nesený.
 
TRUP: Hřbetní linie: Mírně a postupně klesající od kohoutku ke kořeni ocasu. Kohoutek: Lehce vyznačený. Hřbet: Silný a rovný. Bedra: Krátká, dostatečně svalnatá a lehce klenutá. Záď: Záď šikmá se sklonem asi 15° pod vodorovnou linií, středně široká, dostatečně dlouhá. Hrudník: Dosahuje k loktům, v průřezu poněkud ploše oválný. Spodní linie: Vtažené břicho a slabiny vytvářejí plynulou a pěkně klenutou linii od hrudníku ke slabinám.
 
OCAS: Střední délky, srpovitý nebo šavlovitý, bez zálomku nebo zakřivení. Výše nasazený. V pohybu není žádoucí ocas nesený pod úrovní hřbetu nebo položený na hřbetě. Kupírovaný ocas je povolený; jsou ponechané dva až čtyři obratle.
 
KONČETINY: HRUDNÍ KONČETINY: Celkový vzhled: Při pohledu zepředu jsou hrudní končetiny rovné a paralelní. Při pohledu zboku postavené pod tělem. Výška v loktech je jen o málo větší než polovina výšky v kohoutku. Plece: Lopatky středně dlouhé a ne příliš šikmé. Nadloktí: Přibližně stejné délky jako lopatky. S lopatkami svírají úhel 100-110°. Lokty: Směřují vzad. Předloktí: Dlouhá, rovná. Zápěstí: Suchá. Nadprstí: Při pohledu zepředu rovná, při pohledu zboku téměř kolmá. Přední tlapky: Malé, oválné, nevbočené ani nevybočené. Prsty dobře sevřené a klenuté. Polštářky pružné. Drápky a polštářky černé nebo v barvě srsti.
 
PÁNEVNÍ KONČETINY: Celkový vzhled: Při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny rovné a paralelní, postavené poněkud dále od sebe než hrudní končetiny. Při pohledu zboku mírně zakročené. Kolena a hlezna dostatečně zaúhlená, v rovnováze se zaúhlením hrudních končetin. Stehna: Středně dlouhá; svaly suché a dobře vyvinuté. Bérce: Přibližně stejné délky jako stehna. Hlezna: Dostatečně zaúhlená. Nadprstí: Kolmá k zemi a navzájem paralelní. Zadní tlapky: Klenuté a dobře sevřené, o něco užší než přední tlapky; prsty dobře přilehlé, nevbočené ani nevybočené. Drápky a polštářky černé nebo v barvě srsti.
 
POHYB: Snadný, lehký, přímý, živý, středně prostorný. V pohybu hřbetní linie pevná, bez viditelných výkyvů, vyvýšení v kohoutku je přípustné. Hlava hrdě vysoko nesená; ocas nesený dostatečně vysoko.
 
KŮŽE: Tenká, dobře přiléhající.
 
OSRSTĚNÍ: Srst: Existují dvě variety plemene: hladkosrstá a dlouhosrstá. - Hladkosrstá varieta: Krátká, těsně přiléhající, lesklá srst, bez podsady nebo lysin. - Dlouhosrstá varieta: Tělo a krk jsou kryté středně dlouhou (3-5 cm), rovnou nebo lehce zvlněnou srstí, dobře přiléhající. Srst na hlavě a na přední části končetin je krátká a těsně přiléhající. Výrazné praporce na zadní straně končetin a na ocasu. Uši jsou kryté hustou dlouhou srstí, tvořící závěsy. U dospělých jedinců mohou závěsy zcela zakrývat vnější okraje a špičky uší. Srst na trupu by neměla být rozcuchaná nebo načechraná. Barva: Černá se žlutými znaky, hnědá se žlutými znaky, modrá se žlutými znaky, lila (izabelová) se žlutými znaky. Červená s příměsí černé, hnědé, modré nebo lila srsti. Červená, plavá, krémová. Barva nosní houby odpovídá převládající barvě srsti.
 
VÝŠKA A HMOTNOST: Výška v kohoutku: Psi i feny: 22 – 27 cm. Hmotnost: Psi i feny: do 3 kg. Optimální výška: 25 cm; optimální hmotnost: 2,3 kg.
 
VADY: Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků by měla být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, by měla být v přímém poměru k jejímu stupni a jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa. - Bázlivost. - Výška menší než 22 cm nebo větší než 27 cm. - Dlouhé tělo; příliš klenutá bedra; příliš šikmá záď. - Chybění 1 či 2 řezáků v horní nebo/a dolní čelisti. - Poloklopené uši u dlouhosrsté variety, pokud to není způsobeno těžkými a příliš hustými závěsy na boltcích. - Měkké uši u hladkosrsté variety. - Slabá spodní čelist. - Ostře špičatá nebo objemná tlama; prohnutý nebo vyklenutý nosní hřbet. - Vybočené lokty; vybočené prsty. - Strmé končetiny. - Přehnané zaúhlení kolen a hlezen. - Nízko nasazený ocas; stočený ocas; spirálovitě zakřivený ocas; ocas ležící na hřbetě. - Menší lysiny u hladkosrstých jedinců. - Příliš dlouhá, nepřiléhající či vlnitá srst na trupu u dlouhosrstých jedinců; rozcuchaná nebo načechraná srst; chybění závěsů na ocase. - Malé bílé skvrny na hrudi a prstech. - Žluté znaky příliš velké nebo tmavé.
 
VYLUČUJÍCÍ VADY: - Agresivita nebo přehnaná bázlivost. - Každý jedinec jasně vykazující fyzické nebo psychické abnormality musí být diskvalifikován. - Předkus, klešťový skus všech řezáků, podkus. Zkřivené čelisti; chybění špičáku, chybění více než 2 řezáků v kterékoliv čelisti. - Špičáky dolní čelisti vklíněné mezi horní zuby nebo směřující do horního patra. - Jazyk trvale viditelný při zavřené tlamě. - Otevřená fontanela u jedinců starších 9 měsíců. - Krátkonohost. - Poloklopené uši u hladkosrsté variety. - Plně sklopené uši u dlouhosrsté variety. - Přehnaně vyvinutý masivní hrudník. - U hladkosrstých jedinců: četné lysiny (více než 25% povrchu těla); velmi měkká, nepřilehlá, načechraná srst; příliš dlouhá srst s náznaky závěsů na končetinách a ocasu; upravovaná srst. - U dlouhosrstých jedinců: chybění závěsů na uších; poloklopené uši bez závěsů; kadeřavá srst; upravovaná srst na těle. - Zkomolený ocas; zálomek. - Bílé skvrny na hlavě, na hrdle a nad zápěstími; velké bílé skvrny na hrudníku; žíhané znaky. Každá barva neuvedená standardem. - Výška nad 29 cm nebo pod 18 cm. - Hmotnost větší než 3 kg či méně než 1,5 kg.
 
Pozn.: - Psi (samci) musejí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku. - Pouze funkčně a klinicky zdraví jedinci se znaky typickými pro plemeno mohou být použiti k chovu.
 
 

 

 

 

 

 
aktualizováno: 18.09.2023 17:53:35